UWAGA RODZICE !!!

UWAGA RODZICE !!!

W związku z zawieszeniem zajęć  w przedszkolach, szkołach,  placówkach  oświatowych na terenie całego kraju od 12 do 25 marcabr. informuję , że 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu  i żłobku  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. do 25 marca br. wychowankowie nie przychodzą do przedszkola i żłobka.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl