Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej
1. emeryci i renciści - 5 zł. rocznie
2. osoby pracujące - 20 zł. rocznie
Składki należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:
Bank PKO SA Oddział w Olsztynie
81 1240 5598 1111 0000 5028 2834

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl