Kierunki kształcenia:
1)      technik administracji 
2)      technik archiwista 
3)      technik usług pocztowych i finansowych   
4)      technik usług kosmetycznych 
5)      technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
6)      opiekun medyczny   
7)      asystent osoby niepełnosprawnej   
8)      opiekun osoby starszej 
9)      opiekun w domu pomocy społecznej   
10)  opiekunka dziecięca 
11) opiekunka środowiskowa