Na miesięczną opłatę za przedszkole składają się:

  • opłata godzinowa – 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę poza godzinami 7-12, które są bezpłatne w przedszkolu
  • stawka żywieniowa – 18 zł za dzień
  • zajęcia dodatkowe –do wyboru

Opłaty za żłobek

  • wpisowe (jednorazowe): 300 zł
  • czesne za miesiąc: 900 zł (od września 2023 r. 1000 zł)
  • dzienna stawka żywieniowa: 16 zł (od września 2023 r. 18 zł)