Rodzice chcący ubezpieczyć dziecko NNW uczęszczają  do naszych placówek mogą tego dokonać przez stronę zgodnie z załączoną instrukcją jest do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia, które jest dobrowolne

Ubezpieczenie